Nyheter

Følg Sopra Steria

Knytter sammen kommuner i nettskyen

Pressemelding   •   des 15, 2015 14:01 CET

Oslo: De sju kommunene i Kongsbergregionen skal jobbe bedre og mer effektivt sammen takket være en nyutviklet felles nettskyløsning.

– For at vi skal lykkes i å digitalisere Norge må kommuner og etater komme ut av siloene sine og tenke helhetlig. Her går Kongsbergregionen i front med et nyskapende prosjekt som skal bedre samhandlingen og øke effektiviteten over kommunegrensene, sier Atle Rønningen, leder for infrastruktur i Sopra Steria.

Sparer verdifull tid
I disse dager legges siste hånd på den nye samhandlings- og kommunikasjonsplattformen til Kongsbergregionen, som har fått navnet KomSam. Fra før av har kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Tinn, Hjartdal og Notodden bygget felles IKT-struktur og -fagsystemer. Jo tettere samarbeidet ble, desto mer økte behovet for å kommunisere og jobbe på samme plattform.

– Vi så at det var ineffektivt å sitte på ulike kommunikasjonsløsninger i en såpass tett sammenknyttet region. Ved å gå over til én felles løsning vil graden av samhandling mellom ansatte og avdelinger i de sju kommunene øke, sier Oddvar Kaasa, daglig leder for Kongsbergregionen IKT.

Oddvar Kaasa

KOMMUNAL GEVINST. – Ved å gå over til én felles løsning vil graden av samhandling mellom ansatte og avdelinger i de sju kommunene øke, sier Oddvar Kaasa, daglig leder for Kongsbergregionen IKT. Foto: Kongsbergregionen

Spiller kommuneansatte gode
En rekke konsulenter fra Sopra Steria er engasjert i prosjektet som ble startet opp i august. Prosjektet forventes levert i løpet av måneden. Den nye plattformen bygges på en hybrid skyløsning basert på Microsoft teknologi, der Exchange og Skype for Business kombineres med skytjenesten Microsoft Office 365. Den skal fungere sømløst med kommunenes felles IT-infrastruktur og støtter fagsystemene som brukes i ulike sektorer og avdelinger. Plattformen støtter også offentlige krav til felles kommunal IKT-arkitektur.

– De ansatte skal oppleve at løsningen er enkelt å lære og lett å bruke. Den nye løsningen skal spille våre folk gode, sier Kaasa.

Sparer og effektiviserer
Kongsbergregionen er allerede i full gang med å evaluere kommunikasjons- og samhandlingsbehovet til samtlige ansatte i de sju kommunene.

– De tyngste databrukerne får en Exchange-konto. Lettere brukere, for eksempel de som er mye på farten, flyttes opp i skyen. Dermed sparer vi store lisenskostnader, sier Kaasa.

I tillegg forventer Kongsbergregionen IKT en ikke ubetydelig effektiviseringsgevinst. Når samtlige kommunale ansatte bruker samme kommunikasjonsløsning, blir det lettere å finne personer og ressurser over kommunegrensene. Dialog og planlegging styrkes ved at alle bruker samme møtekalenderløsning. Kaasa forventer også at mange møter fremover vil gjennomføres digitalt, noe som vil spare reisetid og -omkostninger.

Sopra Steria er et ledende internasjonalt konsulentselskap som tilbyr en av markedets mest omfattende tjenesteporteføljer innen digitalisering. Selskapet tilbyr strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og systemutvikling, digitale løsninger og drift. Sopra Steria bistår store private og offentlige organisasjoner i Skandinavia med å ta et digitalt lederskap innen sin bransje. Selskapet har 38 000 medarbeidere i 20 land, og hadde omsetning på 34 milliarder kroner i 2015.

I Skandinavia sørger 1300 medarbeidere for en årlig omsetning på 1,8 milliarder kroner.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.

Toppen av siden

Footer