Gå videre til innhold
Illustrasjon Arendalsuka med tema Norge 2.0
Illustrasjon Arendalsuka med tema Norge 2.0

Pressemelding -

Arendalsuka: Teknologi setter premissene for Norge 2.0

Etter ett års pause, så åpner Arendal nok en gang dørene sine for noen av de mest spennende debattene året har å by på. Sopra Steria har en rekke arrangementer, der de diskuterer hvordan vi som samfunn skal skape det neste Norge.

Vi er nødt til å tenke nytt, og øke bruken av teknologi for å møte samfunnsutfordringene som venter oss, sier administrerende direktør i Sopra Steria Skandinavia, Kjell Rusti.

Norge har lenge ligget på toppen av listene over verdens beste land å bo i, med et omfattende velferdstilbud og en befolkning med høy grad av tillit til hverandre og til styresmaktene. Men med endret demografi de neste årene, sammen med overgangen til nullutslippssamfunnet, ligger offentlige utgifter an til å øke raskere enn offentlige inntekter fra slutten av 2020-tallet, selv uten videre utbygging av velferdsordningene.

– De neste ti årene vil vi derfor se store endringer i norsk økonomi, næringsliv, arbeidsliv og offentlig sektor, og vi blir nødt til å tenke nytt og ta i bruk teknologi for å kunne tilby det samme velferdsnivået som i dag, med betydelig mindre klima- og miljøkonsekvenser. Dette ville vi adressere på årets Arendalsuka, og vi har satt sammen et omfattende og spennende program man kan delta på, både digitalt og fysisk, sier Rusti.

Kjell Rusti i Sopra Steria

Teknologi som bærebjelke

Under Arendalsuka har Sopra Steria planlagt fem arrangementer, hvor nettopp ulike perspektiver om fremtidens Norge skal diskuteres.

– Under paraplyen Norge 2.0 vil vi diskutere hvordan teknologi vil representere store muligheter for velferdssamfunnet, helsetjenester, arbeidsliv, bærekraft og demokrati, sier Rusti som understreker at vi i dag har et Norge vi kan være stolte over – men at vi alltid må se fremover og nye løsninger må tas i bruk.

Sopra Steria publiserte nylig rapporten Norge 2.0, som tar for seg de store utfordringene Norge vil møte i årene som kommer – i tillegg til løsningsforslag. Felles for alle løsningene, er teknologi.

– Til syvende sist, er alle grepene vi tar for at alle innbyggere skal ha best mulige liv i dag og med tanke på fremtidige generasjoner. Og det er her teknologi kan bidra, ettersom innbyggertjenestene kan bli bedre tilpasset og mer effektive. Med endret demografi og veien mot et nullutslippssamfunn, ser vi at teknologi er helt nødvendig for å kunne beholde velferdsnivået i samfunnet, sier Rusti.

Det må satses

Han mener at vi må bli flinkere til å ta i bruk ny teknologi, flinkere til å jobbe smidigere, og ikke minst flinkere til å innovere. Om vi gjør dette, tror han at mange av utfordringene som venter oss i fremtiden vil løses på en god måte.

– Vi lever i et av verdens beste land. Vi er et demokratisk land med stor grad av tillit mellom hverandre og mellom folk flest og myndighetene. Vi skårer alltid høyt på alle levekårsundersøkelser, og har et av verdens beste velferdssamfunn. Vårt ønske er at dette skal fortsette, også i fremtiden. Det forutsetter at Norge må satse mer på utviklingen og implementeringen av teknologi både i privat og offentlig sektor, og ikke minsts satsningen på IT-utdanning og økt teknologikompetanse i næringslivet og samfunnet, avslutter Rusti.

Alle debattene til Sopra Steria under Arendalsuka, foregår live og digitalt.


Emner

Kategorier


Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, og har de siste fem årene blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap. Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. Sopra Steria har 46 000 medarbeidere i 25 land, og hadde en omsetning på € 4,3 milliarder i 2020. I Norge sørger 2000 medarbeidere for en årlig omsetning på over 3 milliarder kroner i 2020.

Kontakter

Kristin Blix-Elton

Kristin Blix-Elton

Pressekontakt Markeds- og kommunikasjonsdirektør Marked- og kommunikasjon +47 970 28 616

Sopra Steria
Biskop Gunnerus' gate 14A
0185 OSLO
Norge