Gå videre til innhold
KLIMAAVTALE: Sopra Sterias administrerende direktør for Skandinavia, Kjell Rusti, signerte avtalen med byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, mandag ettermiddag.
KLIMAAVTALE: Sopra Sterias administrerende direktør for Skandinavia, Kjell Rusti, signerte avtalen med byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, mandag ettermiddag.

Nyhet -

​Sopra Steria signerer klima-avtale med Oslo

Mandag signerte Sopra Steria en klimaavtale med byrådet i Oslo, og konsulentselskapet har dermed med stort engasjement bundet seg til å bistå byen å nå sine ambisiøse klimamål.

Byrådet i Oslo har sagt at de ønsker å kutte klimagasser med 50 prosent innen 2020, og innen 2030 skal Oslo være tilnærmet en nullutslipps-by. Sopra Sterias administrerende direktør for Skandinavia, Kjell Rusti, signerte avtalen med byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, mandag ettermiddag.

– Som et av Norges største konsulentselskaper, med hovedkontor i Oslo, har vi et ansvar om å bistå byen med å nå sine klimamål. Vi jobber kontinuerlig med å forminske vår negative miljøpåvirkning ved å redusere vårt eget ressursforbruk, og vi bistår også noen av landets største virksomheter i både privat og offentlig sektor med å digitalisere og effektivisere sine tjenester, sier han.

De fleste av disse virksomhetene holder til i Oslo, og digitaliseringen fører til redusert ressursforbruk og lavere utslipp av miljøskadelige stoffer, samtidig som at arbeidstakere og kunder får en enklere hverdag.

Klimanøytral strategi
– For å redusere strømforbruk ved Sopra Sterias kontorer og på våre datasentre, jobber vi tett med våre leverandører for å få dem til å prioritere energieffektive løsninger og grønn strøm. Vårt seneste initiativ er en avtale med IBM, som gir oss tilgang til datasenteret DigiPlex i Fetsund. Det er det grønneste og mest energieffektive datasenteret i Europa. Gjennom digital- og videokommunikasjon reduserer vi vår egen reisevirksomhet, og dermed reduserer vi vårt CO2-forbruk ved bruk av fly og bil, sier han.

I tillegg etablerer Sopra Steria sine kontorer nær knutepunkter for offentlig transport for å redusere behovet for bruk av bil til og fra jobb, og til og fra selskapets kunder. Den reiseaktiviteten med fly som påkreves, kompenserer Sopra Steria for ved å kjøpe klimakvoter. Det er en del av selskapets strategi at de alltid skal være klimanøytrale.

Arbeider kontinuerlig for miljøet
– Da vi har et forholdsvis høyt forbruk av IT-utstyr er gjenbruk en viktig del av vår livssyklus. Vi samarbeider med en leverandør som selger brukt IT-utstyr til et sekundærmarked; utstyr som er fullt brukbart for de som ikke til enhver tid trenger det siste på markedet. Alt utstyr som ikke kan gjenbrukes blir resirkulert, sier Rusti.

Han presiserer at selv om selskapet i dag gjør mye for miljø og klima, så hviler aldri Sopra Steria på laurbærene.

– Vi kan stadig ble bedre, og vi kan gjøre enda mer for kundene våre. Vi vil arbeide kontinuerlig for å være det mest miljøvennlige konsulentselskapet i Norge, avslutter Rusti.

Les mer om Sopra Sterias samfunnsansvar under.

Sopra Steria – en samfunnsaktør

Sopra Sterias arbeid med samfunnsansvar er delt inn i fire satsingsområder:

  • På arbeidsplassen: Våre medarbeidere skal føle seg trygge på jobben, og vi skal tilrettelegge for god fysisk og mental helse. Arbeidsdagen skal oppleves som meningsfylt og utviklende. Vi skal være et Great Place to Work og vi skal ivareta våre forpliktelser innenfor menneskerettigheter, arbeidsvilkår, miljø og antikorrupsjon i henhold til FNs Global Compact.
  • For samfunnet: Vi skal ta et sosialt ansvar lokalt og der vi har etablert vår virksomhet ved å tilby skolegang og utvikling til de som trenger det. Gjennom vår medarbeiderstyrte Sopra Steria Scandinavia Foundation samler vi inn penger for å støttet barn og unge i India med skole og utdanning. I Norge gjennomfører vi PC-kurs for innvandrerkvinner, støtter Kirkens Bymisjon og Bjørvika-initiativet, i tillegg til at vi har et samarbeid med Ferd Sosiale entreprenører.
  • For miljøet: Vi jobber kontinuerlig med å redusere vår negative miljøpåvirkning ved å redusere ressursforbruket. For å redusere strømforbruk ved våre kontorer og på våre datasentre jobber vi tett på våre leverandører for å få dem til å prioritere energieffektive løsninger og grønn strøm. Vårt seneste initiativ er avtalen med DigiPlex på Fetsund, som tilbyr det grønneste og mest energieffektive datasenteret i Europa. Gjennom digital kommunikasjon reduserer vi vår egen reisevirksomhet, for å redusere vårt CO2-forbruk ved bruk av fly og bil. Vi etablerer våre kontorer nær knutepunkter for offentlig kommunikasjon for å redusere behovet for bruk av bil til og fra jobb og til og fra våre kunder. Da vi har et forholdsvis høyt forbruk av IT-utstyr er gjenbruk en viktig del av vår livssyklus. Vi samarbeider med en leverandør som selger brukt IT-utstyr til et sekundærmarked; utstyr som er fullt brukbart for de som ikke til enhver tid trenger det siste på markedet. Alt utstyr som ikke kan gjenbrukes blir resirkulert.
  • I markedet: Som en tung aktør mot store kunder i offentlig og privat sektor er de samfunnsmessige resultatene av vårt bidrag vesentlig. Gjennom våre digitaliseringsprosjekter reduseres blant annet behovet for å reise fysisk, og behovet for papirer og dokumenter. I tillegg utvikler vi stadig mer effektive løsninger som reduserer strømforbruk, samt vekt og størrelse på maskinvare.

Emner

Tags

Pressekontakt

Kristin Blix-Elton

Kristin Blix-Elton

Pressekontakt Markeds- og kommunikasjonsdirektør Marked- og kommunikasjon +47 970 28 616
Sopra Steria
Biskop Gunnerus' gate 14A
0185 OSLO
Norge