Gå videre til innhold
INNOVASJONSHJELP: Hjelper kunder i digitaliseringsrevolusjonen ved å tilby RightCloud og SolidCloud. T.v. Odd Inge Bjørdal, direktør for infrastruktur og drift, og Trond Pedersen, salgsdirektør for infrastruktur og drift, begge i Sopra Steria.
INNOVASJONSHJELP: Hjelper kunder i digitaliseringsrevolusjonen ved å tilby RightCloud og SolidCloud. T.v. Odd Inge Bjørdal, direktør for infrastruktur og drift, og Trond Pedersen, salgsdirektør for infrastruktur og drift, begge i Sopra Steria.

Nyhet -

Sopra Steria lanserer nytt konsept for leveranse av skytjenester – RightCloud

Det siste året har Sopra Sterias infrastrukturmiljø vært opptatt med å sette sammen en leverandøruavhengig skytjenestekatalog: Sopra Steria RightCloud.

Skyplattformene gir bedrifter og organisasjoner enorme muligheter for innovasjon, nyskapning og skalering av virksomheten. Samtidig sliter mange virksomheter med tilgangen på kompetanse, standarder og strukturer for å utnytte plattformene. Her kommer RightCloud inn.

– Det handler om å levere riktig skytjeneste, tilpasset behovene og forutsetningene til kunden. Helhet, bredde og teknologiuavhengighet er det som skiller RightCloud fra konkurrentenes løsninger, forklarer Odd Inge Bjørdal, direktør for infrastruktur og drift i Sopra Steria.

– Med RightCloud kan vi skalere leveransen av skytjenester og støtte våre kunder på en langt mer effektiv måte i et marked hvor det er stort underskudd på kompetanse og kapasitet, sier han.

Les også: TrønderEnergi Nett retter blikket mot nettskyen

Viktig salgsargument

Rett før årsskiftet signerte selskapet en stor applikasjonsdriftsavtale med Oslo kommune. Ifølge Bjørdal ble RightCloud-konseptet et viktig salgsargument da kontrakten skulle sikres.

– En del skyleverandører blir for snevre og teknologifokuserte. Vi har lagt mye tid og krefter i å utvikle et økosystem som gir kundene både oversikt, kapasitet og kostnadskontroll. Det handler om å levere standardiserte tjenester samt å være en god rådgiver for kunden, sier han.

Bjørdal forteller at Sopra Sterias fremste eksperter innenfor de forskjellige skyplattformene, sammen har bygget tjenestekatalogen i RightCloud. På den måten blir både Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Amazon Web Services og IT-konsulentselskapets egen privat skyplattform SolidCloud raskt, enkelt og sikkert gjort tilgjengelig for kundene.

– Det er fordeler og ulemper med alle plattformene. Vi ønsker derfor ikke å låse oss til én plattform. På den måten kan vi til enhver tid tilby den løsningen som er best for kunden, sier Bjørdal.

Han legger til at de tre store Cloud leverandørene er godt egnet for å dekke kundenes behov for innovasjon og digitalisering, men vår egen SolidCloud plattform vil fortsatt være relevant i forhold til stabilitet og kosteffektive leveranser av kundens forretningstjenester.

Les også: Aker BP gir Sopra Steria fornyet tillit

Satser tyngre på drift

Trond Pedersen, salgsdirektør for infrastruktur og drift i Sopra Steria, forteller at RightCloud passer godt for store og mellomstore organisasjoner i både privat og offentlig sektor.

– Dette vil være særlig interessant for organisasjoner med komplekse verdikjeder og høy digitaliseringstakt, og de finnes det jo stadig flere av. Det er jo ikke slik at selv om tjenester utvikles og legges på skyplattformen, så kan man glemme drift og forvaltning. Vi sørger for at de tjenester som kunden utvikler på skyplattformene er tilgjengelig og godt sikret. RightCloud er satt sammen av referansearkitekturer, prosesser, rutiner, verktøy og kompetanse som gir kunden både drift og rådgivning av sine skytjenester, sier han.

Pedersen forteller at RightCloud, som er utviklet ved Sopra Sterias skandinaviske hovedkvarter i Oslo, er et ledd i å styrke selskapets tilbud og konkurranseevne som leverandør av driftstjenester.

– Vi ser en tydelig trend der stadig flere kunder ønsker store, vertikale leverandører, og det inkluderer drift. Derfor er vi i ferd med å bygge oss opp til å bli en stor driftsleverandør i markedet, sier han.

Emner

Kategorier

Kontakter

Kristin Blix-Elton

Kristin Blix-Elton

Pressekontakt Markeds- og kommunikasjonsdirektør Marked- og kommunikasjon +47 970 28 616

Relatert innhold

Sopra Steria
Biskop Gunnerus' gate 14A
0185 OSLO
Norge