Gå videre til innhold
Teknologiradaren ble presentert på NOKIOS-konferansen i begynnelsen av november. Det er første gang norske virksomheters kunnskaper om, og deres bruk av, ny teknologi kartlegges.
Teknologiradaren ble presentert på NOKIOS-konferansen i begynnelsen av november. Det er første gang norske virksomheters kunnskaper om, og deres bruk av, ny teknologi kartlegges.

Nyhet -

​Manglende kompetanse stopper teknologiutviklingen i norske virksomheter

Norske virksomheter anser seg selv som teknologimodne. Likevel viser en ny undersøkelse at mangel på kompetanse stopper norske virksomheter fra å ta i bruk ny teknologi.

Se hele rapporten

Det fremkommer av Teknologiradaren, en ny undersøkelse i regi av NOKIOS (Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor). Det er første gang norske virksomheters kunnskaper om, og deres bruk av, ny teknologi kartlegges.

Årets undersøkelse tar utgangspunkt i de fire teknologiene robotisering, kunstig intelligens, Blockchain og virtual- og augmented reality.

Rapporten er resultatet av et samarbeidsprosjekt av konferansens partnere og er utarbeidet på initiativ fra medlemmene i NOKIOS programråd, Merethe Wiel (Lånekassen) og Lars Erik Antonsen (NAV). Konferansens samarbeidspartnere ved Sopra Steria, Capgemini og Accenture har bidratt til utarbeidelsen.

Funnene ble presentert på NOKIOS 1. november av representanter fra Sopra Steria.

Les også: Sopra Steria får digital transformasjonspris av Microsoft

Vil tjene på raskere adopsjon
– Funnene i undersøkelsen er interessante, men ikke overraskende. Som et selskap som er ledende på digital transformasjon, ser vi utvilsomt behovet for å hjelpe våre kunder med å tilføre ny kompetanse. Sopra Steria har blant annet utviklet våre egne «DigiLab’er», som er 12 innovasjonssentre rundt om i verden. Med disse får våre kunder oppleve nye teknologier på nært hold for å se hva slags muligheter de kan gi, sier Charlotte Drougge, salgsdirektør i Sopra Steria.

Ifølge undersøkelsen blir alle teknologier, bortsett fra Blockchain, ansett som modne og verdiskapende. Robotisering og kunstig intelligens anses som de mest verdifulle teknologiene. Robotisering er den mest brukte teknologien, mens kun 27 prosent av virksomhetene har en form for initiativ innenfor kunstig intelligens. Drougge mener flere virksomheter vil tjene på raskere adopsjon av nye teknologier:

− For eksempel vil en chatbot med språkgjenkjenning kunne møte fremmedspråklige på enklere spørsmål både i og utenfor normal åpningstid. Dette vil både kunne gjøre innbyggeropplevelsen bedre, avlaste belastede avdelinger og etater samt sikre at saksbehandlere kan bruke tid på de tyngre sakene. Selv har vi tatt i bruk en chatbot for HR-spørsmål. Første fase fokuserer på ferieavvikling, og kan svare på 70 spørsmål med 900 varianter. Forventningen er en reduksjon av manuelt besvarte spørsmål på mellom 40-50 prosent, sier Drougge.

Flere bør tenke på kundeopplevelsen 
Hun er redd mange bedrifter ennå ikke ser hvorfor det lønner seg å ta i bruk ny teknologi.

– Mange fokuserer kun på reduksjon i antall ansatte og effektivisering, mens fokus egentlig burde være på å bedre kundeopplevelsen og hvordan vi kan møte den digitale innbyggeren på deres premisser. Tenk deg hvordan våre hardt belastede etater og andre aktører innen offentlig virksomhet kunne få automatisert prosesser og avlastet fra enkelte oppgaver og endret fokus i hverdagen. Saksbehandlingstiden i mange ulike offentlig etater kan være lang, dette kan forenkles og forbedres med fremtidens teknologi, sier Drougge.

Undersøkelsen viser også at privat sektor ligger foran offentlig sektor.

Privat sektor, og spesielt bank og forsikring, har vært tidlig ute med å innovere ved bruk av ny teknologi. Det å være nysgjerrig og se hvordan fremtidens teknologi støtter kundeopplevelsen til fremtidens digitale kunder, sikrer konkurransedyktighet og derved også fremtidig omsetning. Utviklingen viser at dette med høy sannsynlighet er noe både privat og offentlig sektor må ha et bevisst og strategisk forhold til for å være konkurransedyktig i fremtiden.

Les også: Får ros fra moderniseringsministeren: Jernbanedirektoratet er Norges første etat i nettskyen

Om undersøkelsen:
Det er første gang Teknologiradaren gjennomføres. Målet er å gi oversikt og oppdatering over nye teknologier virksomheter blir konfrontert med:

  • Totalt deltok 146 respondenter, 26 private og 120 offentlige virksomheter, i undersøkelsen.
  • Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 05.07.2017 – 15.09.2017.Emner

Kategorier

Kontakter

Kristin Blix-Elton

Kristin Blix-Elton

Pressekontakt Markeds- og kommunikasjonsdirektør Marked- og kommunikasjon +47 970 28 616

Sopra Steria
Biskop Gunnerus' gate 14A
0185 OSLO
Norge