Gå videre til innhold
Lars Løvlie, Thomas Bergsten, Johan Wiqvist og Torbjørn Meland mottar prisen på vegne av Sopra Steria.

Bilde -

Lars Løvlie, Thomas Bergsten, Johan Wiqvist og Torbjørn Meland mottar prisen på vegne av Sopra Steria.

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Microsoft
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 5140 x 2891, 722 KB
Last ned

Emner

Pressekontakt

Kristin Blix-Elton

Kristin Blix-Elton

Pressekontakt Markeds- og kommunikasjonsdirektør Marked- og kommunikasjon +47 970 28 616

Relaterte nyheter

Sopra Steria
Biskop Gunnerus' gate 14A
0185 OSLO
Norge